| ANA SAYFA | HAKKIMIZDA  | İNSAN KAYNAKLARI |İLETİŞİM |

SİGORTA TEKLİFİ AL

Kasko

Trafik Sigortası

Çarpışmalı Trafik

İşyeri Sigortası

Deprem Sigortası

Konut Sigortası

All Risk Sigortası

Güvenlik Sigortası

Seyahat Sigortası

DÖKÜMANLAR

%5 Vergi İndirimi
2014 Bandrol Listesi
Kaza Tutanağı

Hasar dosyaları için gerekli belgeler:
Trafik Poliçesi Sigortalarında:
Tüm trafik kazalarında aşağıdaki belgeler ortak olarak istenmektedir. Ayrıca Trafik Sigortasıyla ilgili olarak istenen ek belgeler teminat türleri için belirtilmiştir.
Ortak belgeler :
- Poliçe aslı veya fotokopisi,
- Kusur durumunu gösterir Trafik Kazası Tespit Tutanağı ( kaza zaptı ),
- Alkol raporu,
- Ruhsat fotokopisi,
- Ehliyet fotokopisi,
Ek belge olarak:
a) Maddi Hasar İçin;
- Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi,
b) Tedavi Masrafları İçin;
- Kati hastane raporu,
- Tedavi masraflarını gösterir belgelerin asılları (fatura vb.). 
c) Tedavi Masrafları Dışında Daimi Sakatlık ve Ölüm Hali İçin;
Sakatlık Hali;

- Maluliyet derecesini gösteren hastane heyetinin raporu,
- Kişinin son kazanç belgesi.
Ölüm Hali;

- Ölü Muayene Tutanağı (Savcılıktan Onaylı),
- Veraset İlamı,
- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
- Son Kazanç Durumunu Gösteren Belge.